Smlouvy se všemi velkými pojišťovnami: VZP-111, VoZP-201, ČPZP-205,
OZP-207, Škoda-209, ZPMV-211.
Akutní zdrav. péče u klienta jiné pojišťovny též plně hrazena.
A K T U A L I T Y :
Poskytujeme ambulantní péči v oboru (101-interna, 107-kardiologie):
- INTERNÍ a KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ, ELEKTROKARDIOGRAGII
(
EKG), FUNKČNÍ PLICNÍ VYŠETŘENÍ (SPIROMETRII, SATURACI KYSLÍKEM);
- LABORATORNÍ A PŘÍSTROJOVÁ VYŠETŘENÍ: vyšetření procenta tuku v těle; moče; stolice na skryté
krvácení
; hladiny cukru (glykémie) v krvi; srdečních enzymů z kapky krve (vyloučení infarktu); oxymetrii
(měření kyslíku v krvi); základní
ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin; ambulantní monitorování
krevního tlaku a EKG („
holter“); zapůjčujeme domů zdarma průměrující automatický tonometr event.
záznamník poruch srdečního rytmu;
-
vyšetření "HOLTERem", ULTRAZVUKem SRDCE, ZÁTĚŽOVÝM EKG, TESTEM NA NAKLONĚNÉ
ROVINĚ,
KATETRIZACÍ - KORONAROGRAFIÍ na klinickém pracovišti;
- spolupracujeme s vysoce odbornými
AMBULANCEMI ve FN HK (poradna pro srdeč. vady, těžkou
hypertenzi, kardiostimulační, protiarytmická...) i v ON Jičín (nefr
ologická, gastroenterologická...);
- je veden objednací režim. Podrobnosti o provozu ambulance viz záložka "Provoz";
bezbarierový vchod
<- náměstí ->
Haberská ul.
Parkoviště na náměstí zdarma, bezbariérový vjezd,
WiFi, kopírování zdr. dokumentace zdarma, denní
tisk, televize a video, rádio