Smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami: VZP-111, VoZP-201, ČPZP-205,
OZP-207, Škoda-209, ZPMV-211.
A K T U A L I T Y :
Poskytujeme ambulantní péči v oboru (101-interna, 107-kardiologie):
- KOMPLEXNÍ, CÍLENÉ, KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ, PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ,
ELEKTROKARDIOGRAGII (EKG), PLICNÍ VYŠETŘENÍ (SPIROMETRII, SATURACI KYSLÍKEM);
- LABORATORNÍ A PŘÍSTROJOVÁ VYŠETŘENÍ:
vyšetření procenta tuku v těle; moče; stolice na skryté
krvácení
; hladiny cukru (glykémie) v krvi; srdečních enzymů z kapky krve (vyloučení infarktu); oxymetrii
(měření kyslíku v krvi); základní
ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin; ambulantní monitorování
krevního tlaku („
tlakový holter“); zapůjčujeme průměrující automatický tonometr a epizodní záznamník
poruch srdečního rytmu;
- zařídíme vyšetření "
HOLTERem EKG", ULTRAZVUKem SRDCE, ZÁTĚŽOVÝM EKG
-
smyslem ambulance je vyšetřování a sledování pacientů s interními a kardiologickými diagnózami
(s ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu, s vysokým tlakem, chlopenní vadou, arytmií,
poruchou metabolizmu tuků) na doporučení a za
podpory Fakultní nemocnice v Hradci Králové;
- je veden objednací režim. Podrobnosti o provozu ambulance viz záložka "Provoz";
bezbarierový vchod
<- náměstí ->
Haberská ul.
K dispozici pro Vás:
- DENNÍ TISK, ČASOPISY
- RÁDIO a TELEVIZE
- FREE Wi-Fi INTERNET
- ZÁZNAMNÍK: nedovoláte-li se,
sestra se Vám v nejbližší době
ozve zpět
PROVOZ MEZI SVÁTKY:
- 27.12. zavřeno,
- 28.-30.12. ambulance 7-12hod.,
- 2.1.2017 zavřeno
PŘÁNÍ PERSONÁLU AMBULANCE:
Přejeme Vám spokojené, láskou a
porozuměním naplněné Vánoční
svátky, v novém roce pak všechno
dobré, hodně štěstí, úspěchů, hlavně
hodně zdraví...